పంచాయతీరాజ్ విభాగంలో నూతన నియామకాలు

అధ్యక్షులు వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు పంచాయతీ రాజ్ విభాగానికి సంబంధించి పలువురిని ఆయా పదవులలో నియమించడమైనది .Back to Top