శాసన మండలి సభ్యులు

Sl no Name Designation Location
1 శ్రీ కోలగట్ల వీరభద్ర స్వామి ఎంఎల్ సి
2 శ్రీ పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ ఎంఎల్ సి
3 శ్రీ ఆళ్ల కాళి కృష్ణశ్రీనివాస్ (నాని) ఎంఎల్ సి
4 శ్రీ కంతేటి సత్యనారాయణ రాజు ఎంఎల్ సి
5 శ్రీ డి.సి. గోవిందరెడ్డి ఎంఎల్ సి
6 శ్రీ గంగుల ప్రభాకరరెడ్డి ఎంఎల్ సి
7 శ్రీ వెన్నుపూస గోపాల రెడ్డి ఎంఎల్ సి
Back to Top