పార్లమెంట్ సభ్యులు

Sl no Name Designation Location
1 శ్రీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర రెడ్డి రాజ్యసభ
2 శ్రీ.వి.విజయసాయిరెడ్డి రాజ్యసభ సభ్యులు నెల్లూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్


Back to Top