కడప : చంద్రబాబు వల్ల రాష్ట్రం అప్పుల పాలు అయ్యింది. ఆయన చెప్పేవన్నీ అబద్దాలు - రఘురామిరెడ్డి

Back to Top