వైయస్ జగన్ దీపావళి శుభాకాంక్షలు

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు ప్రజలందరికీ వైయస్సార్సీపీ అధినేత వైయస్ జగన్ దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 


Back to Top