స్థిరత్వంలేని పవన్ మాటలకు విలువ లేదు.. దమ్ము, ధైర్యం ఉంటే మీ పోరాటం ఏదో ఢిల్లీలో కేంద్రంపై చేయండి - ఎమ్మెల్యే గుడివాడ అమర్నాథ్

Back to Top