బెండపూడి జెడ్పీ పాఠశాల విద్యార్థి అనుదీప్‌ క్యాంపు కార్యాలయంలో సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌తో ముచ్చ‌టించారు.

Back to Top