వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయం లో బీ ఆర్ అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలు

వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయం లో వేడుకలు
హైదరాబాద్. వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయం లో బీ ఆర్ అంబేద్కర్ 125 వ జయంతి  వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు.  ఊదయం 10.30నికు ఏర్పాటు చేశారు. పార్టీ అధినేత వై ఎస్ జగన్ హాజరు అవుతున్నారు.


Back to Top