తూర్పుగోదావరి : ప్రజాసంకల్పయాత్ర 2400 కి.మీ పూర్తయిన సందర్భంగా కొబ్బరి మొక్కను నాటిన వై యస్ జగన్

Back to Top