గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిని మంత్రి విడదల రజిని అధికారులతో కలిసి ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు.

Back to Top