మొదటి దశలో 51 గ్రామాలలో భూములు రీసర్వే చేసి, అభ్యంతరాలను పరిష్కరించి, భూమి రికార్డులను క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి ప్రజలకు అంకితం చేసిన సీఎం శ్రీ వైయస్‌.జగన్‌.

Back to Top