ప్రతి విషయంలోనూ అధికార పక్షం అడ్డుతగిలే తీరును ప్రజలు గమనిస్తున్నారు - వైఎస్ జగన్

Back to Top