70వ స్వాతంత్ర్యదినోత్సవం సందర్భంగా విజయవాడలో జాతీయ పతాక ఆవిష్కరణ చేసిన వైయస్సార్సీపీ నేతలు

Back to Top