గుంటూరు : టిడిపి ప్రభుత్వంలో ఏపీని మధ్యాంద్రప్రదేశ్ గా మార్చారు : వైయస్ఆర్ సీపీ నేత లేళ్ళ అప్పిరెడ్డి

Back to Top