దేవుడి విగ్రహాలు ధ్వంసం చేయడం క్షమించరాని నేరమని, ఈ ఘటన వెనక ఉన్నవారికి శిక్ష తప్పదని మంత్రి బొత్స‌ సత్యనారాయణ హెచ్చరించారు.

Back to Top