ఎస్‌డీజీ ఇండియా ఇండెక్స్‌ 2020–21 రిపోర్ట్‌ను ముఖ్యమంత్రికి అందజేసిన నీతిఆయోగ్‌ బృంద సభ్యులు.

Back to Top