ఆర్థిక, రెవెన్యూ, వాణిజ్యం, ఎక్సైజ్, అటవీ, పర్యావరణం, గనులశాఖలపై క్యాంప్ కార్యాలయంలో సీఎం శ్రీ వైయస్. జగన్ సమీక్ష.

Back to Top