విజయనగరం : సాలూరు నియోజకవర్గం కొయ్యనపేట నుంచి ప్రారంభమైన 296వ రోజు పాదయాత్ర

Back to Top