విజయవాడః పార్టీ నేతల కోలాహాలం మధ్య వైయస్సార్సీపీ రాష్ట్ర నూతన కార్యాలయం ప్రారంభమైంది.

Back to Top