గుంటూరు:చంద్రబాబు & కో చేస్తున్న అక్రమ మైనింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్న పార్టీ నాయకులు

YSRCP Leaders Slams TDP Govt Illegal Mining in Guntur District - 18th Sep 17
TDP Leaders tried to capture Sadavarthi Lands in cheaper rates Says YSRCP Leader Parthasarathy -18th Sep 17

Back to Top