వచ్చే అంబేడ్కర్ జయంతి నాటికి విజయవాడలో ఆయన నిలువెత్తు విగ్రహం ఏర్పాటు చేస్తాం. - మంత్రి మేరుగు నాగార్జున

Back to Top