ఏపీ నుంచి సివిల్‌ సర్వీసుకు ఎంపికైన అభ్యర్ధులతో ముచ్చటించి, వారిని అభినందించిన ముఖ్యమంత్రి.

Back to Top