ప్రజాసంకల్పం విజయాన్ని కాంక్షిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర విభాగం ఆధ్వ ర్యంలో పార్టీ నాయకులు చిలుకూరు బాలాజీ టెంపుల్ వరకు పాదయాత్ర

Back to Top