వైఎస్సార్ వెర్సస్ కేసీఆర్

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. తెలంగాణ లో వైఎస్సార్ పాలనలో జరిగిన అభివ్రద్ధి ఎంత, కేసీయార్ పాలనలో జరిగిన ప్రగతి ఎంత అనే దాని మీద చర్చించుకొంటున్నారు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఇవే అంశాలు చర్చించుకొంటున్నారు. దీన్ని బట్టి ఎవరిది ప్రజారంజక పాలన అన్నది అంచనా వేసుకొంటున్నారు. 
Back to Top