ఎవరి సినిమా అయినా ఒకటే విధానం. ప్రభుత్వంపై కావాలనే ఎల్లో మీడియా, చంద్రబాబు, జనసేన దుష్ప్రచారం. - మంత్రి కొడాలి నాని

Back to Top