రాజమండ్రి ప్రభుత్వాసుపత్రిలో మృతుల కుటుంబాలను పరామర్శించిన వైఎస్ జగన్

Y S Jagan expressed his condolences to the family members of the people who died - 14 Sept 2015

Back to Top