విజయనగరం: చీపుర్లపల్లి నియోజకవర్గంలోని ఆనందపురం క్రాస్‌ వద్ద 3100 కిలోమీటర్ల మైలు రాయిని అధిగమించిన ప్రజా సంకల్ప యాత్ర

Back to Top