విజయనగరం: గజపతినగరం నియోజకవర్గం కోమటి పల్లి నుంచి ప్రారంభమైన 285 వ రోజు నాటి పాదాయాత్ర

Back to Top