స్పీకర్: ఫై.ఎన్.వి. ప్రసాద్ : జూలై 30, 2012

పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు శ్రీ కొయ్యే మెషేను రాజు ని కేంద్ర కార్యనిర్వాహక మండలి (సిఈసీ) సభ్యులుగా నియమించడమైనది. 

Back to Top