తూర్పుగోదావరి: కొత్తపేట నియోజకవర్గంలోని వెదిరేశ్వరం నుంచి ప్రారంభమైన 191వ రోజు ప్రజాసంకల్ప యాత్ర

Back to Top