2 రూపాయల బియ్యం

ఆకలి తగ్గించేందుకు ఒక బియ్యం పథకం రెండు రూపాయల కిలోల బియ్యాన్ని అందించింది. బియ్యం కనీస మద్దతు ధర కూడా పెంచింది

Back to Top