కేంద్రం తలచుకుంటే స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ను పునరుద్ధరించవచ్చు. - సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి

Back to Top