శక్తికి మించి చేశాం.. అర్ధం చేసుకోండి. భావోద్వేగంతో కాకుండా సావధానంగా ఆలోచించండి. - మంత్రి పేర్ని నాని

Back to Top