ప్రతిపక్షాలకు ప్రశ్నించేందుకు ఏ అంశమూ దొరక్క విద్యా వ్యవస్థను రాజకీయం చేస్తున్నాయి. - మంత్రి ఆదిమూల‌పు సురేష్‌

Back to Top