పెద్దారవీడు మండలం వెలుగొండ ప్రాజెక్టు తీగలేరు టన్నెల్ పరిశీలించిన మంత్రి ఆదిమూల‌పు సురేష్‌.

Back to Top