క్షత్రియ కార్పొరేషన్‌ ఏర్పాటు చేసినందుకు క్యాంప్‌ కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్‌ జగన్‌ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి ధన్యవాదాలు తెలియజేసిన పలువురు క్షత్రియ నేతలు

Back to Top