సీఎం క్యాంప్‌ కార్యాలయంలో సీఎం శ్రీ వైఎస్‌ జగన్‌ అధ్యక్షతన జిల్లాల ఇంచార్జి మంత్రులు, ప్రాంతీయ సమన్వయకర్తలు, జిల్లా అధ్యక్షుల సమావేశం.

Back to Top