కృష్ణా జిల్లా: చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ప్రజల సమస్యలను గాలికి వదిలేసి డ్రామాలు ఆడటం మొదలెట్టింది

Back to Top