విజయవాడ : ప్రజాసంకల్పయాత్రలో మామిడి రైతులు, కుమ్మర్లను కలిసిన వై యస్ జగన్ వారి వెతలు తెలుసుకున్నారు

Back to Top