విశాఖ: ప్రాజెక్టుల అవినీతి సొమ్ముతో ఎన్నికల్లో ఖర్చు పెట్టి గెలవాలనుకున్న నీచుడు చంద్రబాబు

Back to Top