కర్నూలు: పత్తికొండ నియోజకవర్గంలోని కృష్ణగిరిలో ప్రజలతో ముఖాముఖి

Back to Top