ప్రశ్నిస్తే ప్రాజెక్టులకు అడ్డుపద్తున్నట్లా ?

YSRCP Leader Botsa speaks to media on Police oppression in Kurnool

Back to Top