విశాఖ నగరంలో బాధితుల కుటుంబాల్ని పలకరించి సానుభూతి వ్యక్తం చేసిన ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్

Back to Top