తిరుపతి: వైయస్ జగన్ చేపట్టిన ప్రజాసంకల్ప యాత్ర విజయవంతం కావాలని ప్రత్యేక ప్రార్థనలు

Back to Top