ప్రకాశం: సోమేశ్వర ప్రాజెక్టును సందర్శించిన వైయస్ఆర్సీపీ నాయకులు, ఎం.పి. శ్రీ వై వి సుబ్బారెడ్డి గారు

Back to Top