కర్నూలు : చంద్రబాబు ప్రభుత్వం త్రాగు నీటి సమస్యను పట్టించుకోవడం లేదు : ఎమ్మెల్యే గౌరు చరితా రెడ్డి

Back to Top