కర్నూలు : బూత్‌ కమిటీ సభ్యులు సమిష్టిగా గ్రామాల్లో పనిచేస్తూ ప్రతి కుటుంబంతో మమేకం కావాలి

Back to Top