ఇలాంటి సీఎం, గవర్నర్ ని కలిగి ఉండటం చాలా దురదృష్టం : వైయస్ఆర్ సీపీ నేత బొత్స

Back to Top