వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ అధ్వర్యంలో భారీ సంఖ్యలో వైయస్ఆర్ సీపీలో చేరిన ఇతర పార్టీ నాయకులు

Back to Top