గుంటూరు: పార్టీ ఆఫీసులో స్వామి వివేకానందకు నివాళులు అర్సిస్తున్న వైయస్ఆర్ సీపీ నాయకులు

Back to Top